Transparència

COSTS
1 Direcció general 282.283,47 €
2 Administració 2.001.952,41 €
3 Esports 96.929,54 €
4 Serveis 844.264,14 €
5 Operacions 1.740.210,59 €
6 Activitats especials 176.530,00 €
7 Marketing 410.000,00 €
8 Comunicació 99.847,85 €
9 Contingències 150.000,00 €
TC TOTAL COSTS 5.802.018,00 €
INGRESSOS
1 Venda d’entrades 293.900,00 €
2 Drets de marketing 180.000,00 €
3 Venda de serveis 118.118,00 €
4 Punts de venda - €
5 Drets de merchandising 50.000,00 €
6 Subsidis
6.1 Ajuntament BCN
6.2 Diputació BCN
6.3 Secretaria General de l'Esport
5.160.000,00 €
3.860.000,00 €
1.000.000,00 €
300.000,00 €
TI TOTAL INGRESSOS 5.802.018,00 €